SERVICE EN ONDERHOUD

Onderhoud en Beheer

Roos en Doorn beschikt over een onderhoud- en serviceafdeling. Deze afdelingen zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor het opheffen van storingen en calamiteiten. De servicemonteurs beschikken over de benodigde opleiding, kennis en ervaring en hebben allen een bedrijfsauto met outillage ter beschikking. Als erkend beveiligingsinstallateur zijn wij immers verplicht een goed werkende storingsdienst in stand te houden, hetgeen een goed, juist en tijdig optreden bij storingen en calamiteiten waarborgt.
Roos en Doorn is certificaathouder BRL 6001, wat inhoudt dat zij keuringen mag verrichten aan elektrisch apparatuur voor haarzelf en voor derden. Het bedrijf is sedert april 1996 gecertificeerd om in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (AOW) periodieke en planmatige elektrotechnische veiligheidskeuringen conform de Criteria Toezicht uit te voeren. In het kader van de Arbowet is de beheerder van een gebouw immers aansprakelijk voor de veiligheid van zijn werknemers en installaties. Voor de elektrotechnische veiligheid kunnen we hen daarin ondersteunen door planmatige keuringen uit te voeren.

  • Storingsnummer : (0)70 346 92 18
Contact

Niet leesbaar? Verander de tekst captcha txt

Vul hier uw zoekopdracht in en druk op Enter